pátek 12. července 2013

(POMŮCKY) Zkratky v echokardiografii

Protože Jenda Štros měl geniální nápad udělat soupis zkratek v kardiologii, tak jsme se dohodli, že uděláme soupis zkratek v i echoakardiografii.

Jak bylo řečeno kardiologové používají zkratky rádi a hodně, je prakticky nemožné je naráz sepsat všechny. Takže prosím, pokud znáte další zkratky, které se v kardiologii používají, napište mi je sem nebo na mail kardioblog@seznam.cz.3

 • 3D RT -   3D Real Time ( 3D projekce v reálném čase) Více ZDE

A

 • A2C –  Apical Two CHamber  (apikální dvou dutinová projekce) Více ZDE
 • A4C-  Apical Four CHamber (apikální čtyř dutinová projekce)     Více ZDE
 • ACT - Acceleration Time (akcelerační čas průtoku ve výtokovém traktu levé komory)  Více ZDE
 • AH - Arteriální Hypertenze Více ZDE
 • AI - Aortální Insuficience  Více ZDE
 • ALAX –    Apical Long Axis (apikální tři dutinová projekce) Více ZDE
 • A-mód – Amplitude Mode (amplitudová mód)     Více ZDE
 • Ao - Aorta   Více ZDE
 • AoS - Aortální Stenóza   Více ZDE
 • AoR- Aortální Regurgitace Více ZDE
 • AP - Arteria Pulmonalis Více ZDE
 • AR - Aortální Regurgitace  Více ZDE¨
 • AROA - Anatomic Regurgitant Orifice Area ( anatomická plocha regurgitačního ústí) 
 • AS -Aortální Stenóza  Více ZDE
 • ASD - Arterial Septum Defect ( defekt siňového septa) Více ZDE
 • ASEAmerican Society of Echocardiography (Americká společnost echokardiografie)  Více ZDE
 • AVA- Aortic Valve Area (plocha aortálního ústí)  Více ZDE

B

 • B-mód -  Brightness Mode (projekce převádějící amplitudy signálu do stupně šedi)  Více ZDE
 • BSA - Body Surface Area ( velikost plochy tělesného povrchu) Více ZDE

C

 • CDE - Color Doppler Energy (berevné mapovaní se zobrazením energie signálu) Více ZDE
 • CI - Cardiac Index ( srdeční index) Více ZDE
 • CFM-  Color Flow Mapping (barevné dopplerovské mapování) Více ZDE
 • CO - Cardiac Output (srdeční výdej) Více ZDE
 • CW-  Continuous Wave (kontinuální dopplerovská echokardiografie) Více ZDE

 D

 • DCM -   Dilated Cardiomyopathy (dilatační kardiomyopatie)  Více ZDE
 • D - Dolní Dutá Žíla  Více ZDE
 • DKM - Dilatační Kardiomyopatie Více ZDE
 • DT - Deceleration Time (decelerační čas)  Více ZDE
 • DVI - Doppler Velocity index ( index permeability)  

E

 • EDV-   End Diastolic Volume (end diastolický objem) Více ZDE
 • EF -  Ejekční Frakce  Více ZDE
 • EROA - Regurgitant Orifice Area ( efektivní plocha regurgitačního ústí) 
 • ESV – End Systolic Volume (end systolický objem) Více ZDE

 F

 • FFT - Fast Furrier Transform ( rychlá furierova transformace)  Více ZDE
 • FS - Fractional Shortening ( frakční zkrácení) Více ZDE

H

 • High-PRF-   High Pulse Repetition Frequency  (pulzní dopplerovské echo s                                  vysokou frekvencí vzorkování) Více ZDE
 • HKMP - Hypertrofická Kardiomyopatie  Více ZDE
 • HNCMHypertrophic Non-Obstructive Cardiomyopathy ( hypertrofická neobstruktivní kardiomyopatie) Více ZDE
 • HNKP - Hypertrofická Neobstruktivní Kardiomyopatie  Více ZDE
 • HOCM Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy ( hypertrofická obstruktivní kardiomyopatie)  Více ZDE
 • HOKM - Hypertrofická Obstruktivní Kardiomyopatie   Více ZDE

I

 • IAS - Interatriální Septum   Více ZDE
 • IVRT - Isovolumic Relaxation Time ( izovolumická relaxace)   Více ZDE
 • IVUS- Intravascular Ultrasound  (intravaskulární ultrazvukové vyšetření) Více ZDE
 • IVC - Inferior Vena Cava Více ZDE
 • IVS - Interventrikulární Septum Více ZDE
 • IVSd - Interventricular Septum Diastole (end diastolická tloušťka septa)  
 • IVSs - Interventricular Septum Systole (end systolická tloušťka septa)  

J


K

 •  
L
 • LA Left Atrium (levá síň) Více ZDE
 • LK - Levá Komora Více ZDE
 • LS - Levá Síň  Více ZDE
 • LV- Left Ventricle (levá komora)  Více ZDE
 • LVET -  Left Ventricular Ejection Time ( ejekční čas levé komory) Více ZDE
 • LVOT-  Left Ventricular Outflow Tract  (výtokový trakt levé komory)   Více ZDE
 • LVPWd - Left Ventricular Posterior Wall Diastole ( diastolická tloušťka zadní stěny)
 • LVPWs - Left ventricular Posterior Wall Systole ( systolická tloušťka zadní stěny) 
M
 • MCE - myocardial contrast echocardiography ( kontrastní echokardiografie) Více ZDE
 • ME AV SAX -  Mid esophageal   aortic valve  short axis (výchozí projekce střední ezofageální projekce na aortální úrovni) Více ZDE
 • ME AV -   Mid esophageal   aortic valve (střední ezofageální projekce na aortální úrovni) Více ZDE
 • ME MV - Mid esophageal  mitral valve  (střední ezofageální projekce na mitrální úrovni) Více ZDE
 • Mi - Mitrální Chlopeň Více ZDE
 • MiI - Mitrální Insuficience Více ZDE
 • MI - Mitrální Insuficience Více ZDE
 • MiP - Mitrální Prolaps Více ZDE
 • MP - Mitrální Prolaps Více ZDE
 • MiS - Mitrální Stenóza  Více ZDE
 • M-mód -   Motion Mode (zobrazení struktur v 1D) Více ZDE
 • MS - Mitrální Stenóza  Více ZDE
 • MVA Mitral Valve Area (plocha mitrálního ústí) Více ZDE

N 


O


P

 • PADP - Pulmonary Artery Diastolic Pressure (diastolický tlak v plícnici)  Více ZDE
 • PAMP - Pulmonary Artery Mean Pressure (střední tlak v plícnici)  Více ZDE
 • PASP - Pulmonary Artery Systolic Pressure ( systolický tlak v plícnici) Více ZDE
 • PE -  Pericardial Effusion ( perikardiální výpotek) Více ZDE
 • PG - Pressure Gradient ( tlakový gradient)  Více ZDE
 • PGmax - Maximal Pressure Gradient (maximální tlakový gradient) 
 • PGmean - Mean Pressure Gradient ( střední tlakový gradient)   
 • PH -  Pulmonary Hypertension (plicní hypertenze) Více ZDE
 • PHT - Pressure Half Time (poločas poklesu tlaku)  Více ZDE
 • PI - Pulmonary Valve Insufficiency ( pulmonální regurgitace) Více ZDE
 • PISA - Proximal Isovelocity Surface Area (proximální zóna konvergence)Více ZDE
 • PK - Pravá Komora Více ZDE
 • PLAX- Parasternal Long Axis ( parasternální dlouhá osa) Více ZDE
 • PRF - Pulse Repetition Frequency ( frekvence vzorkování) Více ZDE
 • PS - Pravá Síň nebo pulmonary Stenosis ( pulmonální stenóza)  Více ZDE
 • PSAX - Parasternal Short Axis ( parasternální krátká osa) Více ZDE
 • PW -  Pulsed Wave (pulzní echokardiografie)   Více ZDE
Q
 • Qp - srdeční výdej v plícnici 
 • Qs - srdeční výdej v systémovém oběhu 

R

 • RA Right Atrium (pravá siň) Více ZDE
 • RCM - Restrictive Cardiomyopathy (restriktivní kardiomyopatie) Více ZDE
 • RF - Regurgitační Frakce  (Regurgitant fraction) Více ZDE
 • ROA - Regurgitant Orifice Area (plocha regurgitačního ústí)  Více ZDE
 • ROI – Region of Interest (region zájmu)  Více ZDE
 • RV  -   Regurgitant Volume (regurgitační objem) Více ZDE nebo Right Ventricle                                           (pravá komora)  Více ZDE
 • RVOT -  Right Ventricular Outflow Tract ( výtokový trakt levé komory)  Více ZDE
S
 • SAM -  Systolic Anterior Motion ( systolický dopředný pohyb)Více ZDE
 • SAS - Subvalvulární Aortální Stenóza Více ZDE
 • SR -   Strain  Rate (rychlost deformace) Více ZDE
 • STE  - Speckle Tracking Echokardiografie  Více ZDE
 • SV - Stroke Volume ( tepový objemVíce ZDE
T
 • TAPSE - Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (amplituda systolické exkurze trikuspidálního anulu) Více ZDE
 • TDE - Tissue Doppler Echokardiography (tkáňové dopplerovské měření)  Více ZDE
 • TDI- Tissue Doppler Imaging (tkáňové dopplerovské měření) Více ZDE
 • TEE - Transezofageální Echokardiografie Více ZDE
 • TI - Tricuspid Insufficiency (trikuspidální insuficience) Více ZDE
 • TS - Tricuspid Stenosis (trikuspidální stenóza)   Více ZDE
 • TSI -   Tissue Synchronization Imaging  (automatická tkáňová echokardiografie) Více ZDE
 • TTE- Transtorakální Echokardiografie Více ZDE
 • TTI – Tissue-Type Imaging (tkáňová dopplerovská echokardiografie zobrazující vizualizaci longitudinálních rychlostí) 
 • TVI – Tissue Volume Imaging (tkáňové dopplerovské měření)  Více ZDE

U


V

 • VC -  Vena Contracta (šíře regurgitačního ústí) Více ZDE
 • VCI - Vena Cava Inferior Více ZDE
 • VCS - Vena Cava Superior Více ZDE
 • VSD - Ventricular Septum Defect (defekt komorového septa)  Více ZDE
 • VTI- Velocity Time Integral (rychlostní integrál ve stenóze) 

W


Z

 • ZSd - Tloušťka Zadní Stěny v Diastole  
 • ZSs - Tloušťka Zadní Stěny v Systole   


Žádné komentáře:

Okomentovat