pátek 5. dubna 2013

(ZAČÁTEČNÍCI) Úvod do laddergramů

Žebříkový diagram (ladder diagram), nebo-li "laddergram" je graf, který pomáhá k zobrazení složitějších arytmií.

Už jsem jich několik na Kardioblog posílal a budou přibývat.
Je snadné jim porozumět, ale náročné je kreslit.
Na několika příkladech si ukážeme, jak to vlastně funguje.

Zde najdete tento článek ve formátu PDF.

Laddergram normálního SINUSOVÉHO RYTMU:

1. Pod EKG vidíme laddergram rozdělený na tři pásy.

2. Začneme první vlnou P. Zvýrazněný bod na laddergramu reprezentuje VZNIK vzruchu.3. Téměř kolmá čára zobrazuje rychlý průchod vzruchu přes síně.4. AV uzel vede vzruch pomalu. Průchod AV uzlem proto trvá téměř celý PR interval.5. Depolarizace komor je pak už rychlá a končí na konci QRS komplexu.6. Takto pak vypadá hotový laddergram pro celé EKG.Další příklady:

1. Laddergram EKG s AV blokem 2. stupně, typ Wenckebach. Vidíme dobře jak se vedení AV uzlem postupně prodlužuje, až je nakonec zablokováno a jeden QRS komplex vypadne.
2. Junkční únikový rytmus. Červený bod tentokrát označuje vznik vzruchu v AV uzlu. Odtud se vzruch šíří nahoru do síní (a vytváří retrográdní P vlnu) a zároveň dolů na komory.
 (Pro lepší přehlednost jsem přidal šipky, které znázorňují směr šíření vzruchu).

To by mohlo jako úvod stačit. Vysvětlil jsem to nesrozumitelně? Napište a vše dovysvětlím.

Použil jsem snadná EKG pro lepší pochopení, hlavní účel laddergramů je ale pro složitější arytmie, kde výrazně usnadní pochopení!


Zdroje obrázků:
Sinusový rytmus: http://europace.oxfordjournals.org/
Wenckebach: http://mstcparamedic.pbworks.com/
Junkční únikový rytmus: http://www.12leads.com/

Žádné komentáře:

Okomentovat