úterý 28. května 2013

(CO NEMINOUT #12) EKG kazuistiky SOUHRN

V tuto chvíli máme za sebou více než 190 EKG kazuistik. Rozhodl jsem se je v tomto příspěvku shrnout a rozdělit do kategorií. Snad Vám to pomůže v orientaci.

Většina kazuistik jde otevřít jen pokud máte účet na www.facebook.com. Ty, které jdou otevřít bez něj, označím nonFB.

Velmi pokročilé EKG
- Síňové echo          nonFB
- Síňové echo č.2     nonFB
- Síňové echo + Wenckebach + re-entry rytmus      nonFB
Fibrilace síní + blok pravého Tawarova raménka + supernormal conduction
- Flutter síní s dvouúrovňovým AV blokem   nonFB
- Několika slovy nepopsatelné
- "Himalájské" P vlny
Ektopický síňový rytmus se zablokováním každého 4. vzruchu
- Wenckebachovy periody v levém Tawarově raménku
- Alternans -> inkompletní LBBB / kompletní LBBB                             nonFB
- Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie (CPVT)
Bidirekční komorová tachykardie č.1
Bidirekční komorová tachykardie č.2
- Bidirekční komorová tachykardie č.3 + článek                           nonFB
- Biventrikulární hypertrofie (hypertrofie levé i pravé komory)
- Biventrikulární stimulace + Kardiomyoplastika             nonFB
- STEMI spodní stěny při nízké voltáži           nonFB

Artefakty
- Prohozené elektrody (levá HK <-> pravá HK)
- Prohozené elektrody (levá HK <-> pravá HK) č.2
- Prohozené elektrody (V2 za V3)
- Prohozené hrudní i končetinové elektrody
- Artefakt simulující komorovou tachykardii
- Artefakt simulující komorovou tachykardii č.2
- Parkinsonův syndrom simulující flutter síní (třes)    nonFB
- Parkinsonův syndrom simulující flutter síní č.2
Fibrilace komor + artefakt z nepřímé srdeční masáže

AV, SA a další převodní bloky
- AV blok 1. stupně
- AV blok 2. stupně 2:1
- AV blok 2. stupně 2:1 + blok pravého raménka Tawarova (RBBB)
AV blok 2. typu, Mobitz I (Wenckebach) 14:13
AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I)
- AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I) 3:2      nonFB
- AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I) s dlouhým PR intervalem
- AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I)                     nonFB
- AV block 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I) s pravidelnou akcí komor              nonFB
- AV blok 2. stupně 3:1 (high grade)
- AV blok 2. stupně (high grade)    nonFB
- AV blok 3. stupně             nonFB
- AV blok 3. stupně
- AV blok 3. stupně
- AV blok 3. stupně
- AV blok 3. stupně
- AV blok 3. stupně vyvolaný pauzou     nonFB
- AV blok 3. stupně a junkční únikový rytmus, dlouhý rhythm strip
- AV blok 3. stupně + blok pravého Tawarova raménka (RBBB)
- SA blok 2. stupně
- SA blok 3. stupně                                nonFB
- Vagotonní AV blok (Vagotonic AV block)             nonFB
- AV blok 2:1, Wenckebach, high grade   VIDEO

Brugadův syndrom
- BS 1.typ
- BS 2.typ
- Brugadův Sy       nonFB VIDEO

Elektrolytové změny
Hyperkalémie č.1
- Hyperkalémie č.2
- Hyperkalémie č.3
- Hyperkalémie č.4
- Hyperkalémie č.5      nonFB
- Hypokalémie
- Hypokalémie (lehká - 3 mmol/l)
- Hypokalcémie

Extrasystoly
- Aberantní síňové extrasystoly (tvar RBBB)
Síňová bigemínie
- Síňová bigemínie č.2                 nonFB
- Síňová bigemínie č.3
- Síňová extrasystola
- Síňová extrasystola č.2
- Extrasystoly maskující se jako fibrilace síní      nonFB
- Nepřevedené síňové extrasystoly
- Nepřevedená síňová extrasystola
- Supraventrikulární extrasystoly + hypertrofie levé komory
- Supraventrikulární a komorové extrasystoly
- Junkční extrasystoly
- Dlouhý QT interval + fenomén R na T
- Komorové extrasystoly, triplet
- Komorové extrasystoly
- Komorová bigemínie se STEMI spodní a zadní stěny              nonFB
- Interpolovaná komorová extrasystola
- Splynulé stahy + blok levého raménka Tawarova
- Splynulý stah (fusion beat)

Hypotermie
- Hypotermie č.1

Intoxikace
- Digoxin č.1 ("člunkovité" ST deprese)

Junkční rytmus
- Junkční rytmus  č.1 (vs síňový rytmus)
- Junkční únikový rytmus

Kardiomyopatie
- Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC)
- Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC) č.2
- Hypertrofická kardiomyopatie (HOCM)
- Takotsubo kardiomyopatie

Komorové tachykardie
- Komorový flutter                    nonFB
- Komorová tachykardie č.1
- Komorová tachykardie č.2
- Komorová tachykardie č.3
- Komorová tachykardie č.4
- Komorová tachykardie č.5
- Komorová tachykardie č.6       nonFB
- Komorová tachykardie č.7
- Běh nesetrvalé komorové tachykardie
- Komorová tachykardie + komorová bigemínie
- Komorová tachykardie ukončená ICD (overdrive pacing)
- Fascikulární komorová tachykardie
- Torsades de Pointes
- Dlouhý QT interval, těsně před Torsades de Pointes
- Komorová tachykardie + Flutter komor + Fibrilace komor        nonFB
- Komorová tachykardie z výtokového traktu levé komory
- Komorová tachykardie s antitachykardickým pacingem (ATP)            nonFB

"Normální" nálezy
- Sinusová arytmie
- Sinusová bradykardie
- Benigní časná repolarizace
- Benigní časná repolarizace č.2
- Benigní časná repolarizace č.2      nonFB VIDEO
- Vlna U
- Dextrokardie č.1
- Dextrokardie č.2
- Dextrokardie č.3
- Dextrokardie č.4

Pacemakery
- DDD ve VAT módu
- Pacemaker + STEMI
- Pacemaker + STEMI č.2
- Pacemakerový syndrom        nonFB
- Pacemakerová tachykardie      nonFB
- Failure to capture
- Farfield oversensing QRS komplexů v AAIR módu     nonFB
- Síňová stimulace + AV blok 1.stupně
- Síňová stimulace (AAI)         nonFB VIDEO
- Síňová stimulace č.2 (AAI)
- T wave memory po VVI stimulaci   nonFB

Perikarditida
- Příklad č.1
- Příklad č.2
- Příklad č.3
- Příklad č.4 (nejobsáhlejší)    nonFB
- Příklad č.5
- Spodickovo znamení

Plicní embolie
- Plicní embolie    nonFB VIDEO
- PE č.1
- PE č.2
- PE č.3
- PE č.4    nonFB

Preexcitace
- WPW syndrom typ A
- WPW syndrom                                                    nonFB
- Známky preexcitace (asymptomatický pacient)
FBI tachykardie (WPW syndrom + Fibrilace síní)
FBI tachykardie č.2
FBI tachykardie č.3

Raménkové bloky a hemibloky
- Levý přední hemiblok č.1 (LAHB)
- Blok levého raménka Tawarova, frekvenčně závislý (RLLBBB)    nonFB
- Blok levého raménka Tawarova (LBBB)       nonFB VIDEO
- Blok levého raménka Tawarova + STEMI    nonFB VIDEO
- Blok levého raménka Tawarova č.1 (LBBB)
- Blok levého raménka Tawarova + P mitrale
- Blok levého raménka Tawarova + STEMI spodní stěny
- Blok pravého raménka Tawarova (RBBB)
- Bifascikulární blok            nonFB VIDEO
- Bifascikulární blok + anterolaterální STEMI
- Bifascikulární blok + patologické Q vlny
- Inkompletní Trifascikulární blok
- Inkompletní Trifascikulární blok + STEMI přední stěny

STEMI a STEMI-ekvivalenty
- De Winterovy T vlny     non FB VIDEO
Blok levého raménka Tawarova + STEMI spodní stěny
- Stenóza kmene levé věnčité tepny
- STEMI spodní stěny č.1
- STEMI spodní stěny č.2
- STEMI spodní stěny č.3
- STEMI spodní stěny - VÝVOJ        nonFB
- STEMI spodní, boční a zadní stěny
- STEMI spodní, boční a zadní stěny č.2
- STEMI spodní, boční a zadní stěny č.3
- STEMI spodní, boční a zadní stěny č.4
- STEMI spodní, boční a zadní stěny č.5
- STEMI spodní, boční a zadní stěny č.6
- STEMI spodní a zadní stěny
- STEMI spodní a zadní stěny s komorovou bigemínií (fenomén R na T)             nonFB
- STEMI zadní a boční stěny
- STEMI přední stěny č.1
- STEMI přední stěny č.2
- STEMI přední stěny + hypertrofie levé komory (LVH)
- STEMI přední stěny + významná sinusová arytmie
Stav po STEMI přední stěny
- Anterolaterální STEMI č.1
- Anterolaterální STEMI č.2
Bifascikulární blok + anterolaterální STEMI
Fibrilace síní + anterolaterální STEMI
- Wellensův syndrom II.typu
- Wellensův syndrom + rate dependent LBBB (blok levého Tawarova raménka)
- Wellensův syndrom                 nonFB VIDEO
Pacemaker + STEMI

Supraventrikulární tachykardie
- Akcelerovaný junkční rytmus (junkční tachykardie)
- Flutter versus Fibrilace síní       nonFB VIDEO
- Fibrilace síní + anterolaterální STEMI
- Fibrilace síní + blok pravého Tawarova raménka + supernormal conduction
- Fibrilace síní, hrubovlnná
- Fibrilace síní, hrubovlnná č.2
- Fibrilace síní, hrubovlnná + Blok pravého raménka Tawarova
- Fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí
Fibrilace síní, Blok pravého raménka Tawarova, STEMI spodní stěny a boční stěny
Fibrilace síní s rychlou odpovědí komor + blok levého raménka Tawarova
- Fibrilace síní s rychlou odpovědí komor + blok levého raménka Tawarova č.2
- Flutter síní 4:1 a četné komorové extrasystoly
- Flutter síní 2:1 s velmi výraznými flutterovými vlnami /zuby pily/
- Flutter síní 2:1
- Flutter síní 2:1
- Flutter síní 2:1
- Flutter síní 2:1
- Flutter síní 2:1                       nonFB 
- Flutter síní 2:1                       nonFB
- Flutter síní 1:1
- Flutter síní s nepravidelným převodem na komory
- Flutter síní s nepravidelným převodem na komory č.2
- Multifokální síňová tachykardie č.1 (MAT)
- Multifokální síňová tachykardie č.2 (MAT)
- AVNRT x AVRT č.1
- AVNRT x AVRT č.2
- AVNRT x AVRT č.3
- AVRT s blokem levého raménka (rate-related)                nonFB
- AVRT ukončená podáním adenosinu                               nonFB
- SVT s blokem levého Tawarova raménka
- SVT s blokem levého Tawarova raménka č.2
- SVT + QRS alternans a alternans T vlny
- Sinusová tachykardie                        nonFB              
- Síňová tachykardie s AV blokem 2. stupně, typ Wenckebach 6:5        
- Síňová tachykardie 2:1 s alternujícím QRS komplexem a T vlnou                    nonFB
Síňová tachykardie 2:1, Lewisův svod
- Síňová tachykardie, fokální incesantní
- Síňová tachykardie s Wenckebachovými periodami
- Síňová tachykardie s aberantním vedením (RBBB)               nonFB
Síňová tachykardie

Tamponáda / Perikardiální výpotek
- Sinusová tachykardie + nízká voltáž + elektrický alternans
- Sinusová tachykardie + nízká voltáž + elektrický alternans č.2


Žádné komentáře:

Okomentovat