sobota 21. září 2013

(Důležité STUDIE) EchoCRT

Někteří tuto studii označují jako nejdůležitější studii prezentovanou na letošním kongresu Evropské kardiologické společnosti. Ve stejném dni (3.9.2013) vyšla i v nejprestižnějším časopise v medicíně - v New England Journal of Medicine. O této studii je proto dobré vědět.

- Pokud něčemu nebudete rozumět, na konci článku najdete slovníček pojmů.


Proč studie vznikla?

 • Rozsáhlé randomizované studie ukázaly, že u pacientů se středně těžkým až těžkým chronickým srdečním selháním snižuje CRT (Cardiac Resynchronization Therapy - biventrikulární pacing) mortalitu.
 • Byly to však studie u pacientů s QRS komplexem delším než 120ms.
 • Mnoho pacientů s chronickým srdečním selháním CRT nedostalo, jelikož měli QRS komplex kratší než 120ms. Přesto až 50% těchto pacientů má známky dyssynchronie komor při echokardiografickém vyšetření - čili by teoreticky mohli z resynchronizační terapie (CRT) mít prospěch.
 • Několik menších randomizovaných studií se snažilo tento problém vyřešit. Jejich výsledky však byly neprůkazné.
 • Proto byla připravena velká prospektivní multicentrická randomizovaná studie EchoCRT, která nám měla odpovědět na tuto otázku: Mají mít resynchronizační terapii také pacienti se štíhlým QRS komplexem (<130ms)?


Studie EchoCRT
(Echocardiography guided Cardiac Resynchronization Therapy)
- Tato studie byla prospektivní, dvojitě zaslepená a randomizovaná 1:1 (vysvětlení viz slovníček pojmů na konci článku).
-  Byla to tudíž metodologicky velmi kvalitní studie a její výsledky bychom měli brát vážně.


Aby se pacient do studie dostal, musel splnit:
 • QRS komplex kratší než 130ms
 • mechanická dyssynchronie komor při echokardiografickém vyšetření
 • indikaci k implantaci ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)

Všem těmto pacientům byly implantovány CRT-D přístroje. U jedná poloviny z nich byl pak CRT-D zapnut, u druhé naopak vypnut. 


Výsledky
 • Studie byla předčasně ukončena, jelikož jelikož bylo už v průběhu studie jasné, že nebude prokázán benefit pro pacienty se zapnutým CRT-D.
 • Navíc pacienti se zdálo, že zapnuté CRT-D zvyšuje mortalitu. (Studie byla ukončena dřív, než mohla být změna v mortalitě statisticky signifikantní).
 • Pacienti se zapnutým CRT-D byli také častěji hospitalizováni, převážně kvůli problémům s přístroji.


Co to pro nás znamená?
 • Zřejmě nemá smysl implantovat CRT přístroje pacientům se štíhlým QRS komplexem.
 • EKG je lepší vyšetření než ECHO pokud jde o rozhodování o indikaci k resynchronizační terapii.


Slovníček pojmů k této studii:

 • CRT - Cardiac Resynchronization Therapy. Resynchronizační terapie pomocí pacemakeru, který stimuluje jak v pravé, tak v levé komoře a synchronizuje tak jejich stah. Tím se zlepšuje funkce srdce. 
 • mortalita = úmrtnost pacientů
 • morbidita = nemocnost pacientů
 • prospektivní studie = Studie je naplánovaná dopředu. Pacienti jsou do studie postupně nabíráni.
 • dvojitě zaslepená = Jak pacient, tak lékař neví, kdo bude a kdo nebude mít CRT zapnuté.
 • randomizovaná 1:1 = Přibližně 50% pacientů dostalo CRT a 50% CRT nedostalo. Kdo CRT dostane určovala náhoda.
Zdroje:
1. Evropská kardiologická společnost - www.ESCARDIO.org
2. www.heart.org
3. www.medscape.com

Žádné komentáře:

Okomentovat