čtvrtek 19. září 2013

(POKROČILÍ) Dva trýchtýře a flutter síní

V poslední kazuistice jsme se podívali na zajímavé EKG. Jaká by byla Vaše interpretace?

67letý pacient s metabolickým syndromem a palpitacemi:Interpretace:
Rytmus není sinusový (nevidíme P vlny, které jsou pozitivní ve II,III,aVF a negativní v aVR). Místo
toho vidíme negativní flutterové vlny ("zuby pily") ve spodních svodech (II, III, aVF). Jsou pravidelné a mají frekvenci cca 280/min. To znamená, že rytmus je flutter síní - a je to "typický" flutter síní.Akce je nepravidelná. Je ale pravidelně nepravidelná! Vidíme, že se střídají trojice QRS komplexů s osamělými QRS komplexy:

Jenže čím to je? Kdykoliv na EKG uvidíte skupiny QRS komplexů, musíte mimo jiné myslet na Wenckebachovy periody - a u flutteru síní to platí dvojnásob. AV uzel je bombardován 280x za minutu a v AV uzlu může snadno Wenckebachova perioda vzniknout.

V tomto případě (jelikož se střídají 2 typy "skupin") jsou patrně v AV uzlu 2 úrovně s různým převodem.
Představit si to můžete snadno - rozdělte si AV uzel na dvě části - horní část a dolní část.
Tyto části si pak představte jako trychtýře. Horní trychtýř propustí jen některé vzruchy ze síní dál. Ty se pak dostanou do dolního trychtýře, který je opět "vytřídí". Viz obrázek:

Pro zvětšení klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte "otevřít v nové kartě".

Laddergram pak vypadá následovně. AV1 označuje horní část AV uzlu (horní trychtýř), ve kterém se převod postupně zpomaluje, až vypadne - vznikají Wenckebachovy periody. AV2 označuje dolní část AV uzlu (dolní trychtýř), kde je převod 2:1. Jejich kombinací pak vznikají zvláštní skupiny na tomto EKG:
Pro zvětšení klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte "otevřít v nové kartě".
Jak číst laddergramy se dozvíte v tomto článku. Je to snadné!

Je nutné říct, že toto je spíše pro zajímavost. Nejdůležitější je na tomto EKG poznat flutter síní!


Žádné komentáře:

Okomentovat