pondělí 22. července 2013

(FOAM #11) Souhrn dvou týdnů 8.7 - 21.7 2013


I kardioblogu se dotklo léto a víkendy trávím pryč, takže souhrn týdne minulý týden nebyl. Ale aby vám to nebylo líto tak je tu souhrn dvou týdnů.

P.s: Trochu jsem pozměnila strukturu . Kromě shrnutí, co se kde šustne, jsou červeně psané oddíly doplněním témat, která mě zaujala.

Patologie a soudní lékařství

Jako vždy na patologii a soudním lékařství se to množí poznávačkami všeho druhu. Kardiologická například zde.
Pro laiky je zde taky krásný přehled o srdci.Byly zde také otázky na mnichovské srdce a tygrované srdce. 

Mnichovské srdce

 • Mnichovské srdce je syndrom popsaný v předminulém století jako pitevní nález u chronických pijáků obrovských dávek piva. Následkem zmnožení cirkulujícího objemu krve (tzv. hypervolemie), v  případě následkem vypití výrazně většího objemu tekutin, než stačí ledviny vyloučit, dojde po dlouholeté expozici následkem přetížení k mohutnému rozšíření srdce, a to jak srdečních dutin, tak i zmohutnění svaloviny.
 • Takové zmohutnění však srdce více namáhá, protože velikost řečiště koronárních cév je konečná a s mohutnějícím srdcem se dále nezvětšuje. Srdeční svalovina tak trpí nedostatkem kyslíku a živin a pomalu degeneruje. Tento proces vede postupně ke vzniku srdečního selhání a od určitého okamžiku je nevratný .
 • Paradoxně je vyvolání hypervolemie cílem některých postupů dopingu. Za pomocí erytropoetinu ( EPO) se dá docílit mohutné hypervolemie. Jen tak je možno zajistit zvýšení přenosové kapacity pro kyslík významně nad rámec běžných fyziologických možností.
 • Srovnatelné je také tübingenské srdce, které se týká pijáků vína.

Tygrované srdce

 • Tygrované srdce je patologický nález na srdci, který vzniká při steatóze myokardu. Steatóza znamená ukládání tuků v buňkách a představuje regresivní změnu, která přichází nejčastěji při hypoxii nebo také anemii. Anesteziologie a urgentní medicína

EKG poznávačky zde zde a zde.
Zajímavé téma, které je teď velmi aktuální,když máme nejsušší období za 60 let, (a i na kardioblogu jsme se ho lehce dotkli) je : "Závažné dehydratace (dehydratatio) a šokové stavy"


Cardiology Online

Na Cardiology Online má evidentně někdo hodně chuť a čas, protože za ty dva týdny se tam nashromáždilo témat, že ani nemá smysl je všechny vypisovat, takže jenom trochu rozeberu jen pár témat, která mě zaujala nejvíc a zbytek si můžete projít sami na facebookovém blogu.
ehled kardiomypatií formou posteru je jenom takovým úvodem do opravdu rozsáhlé problematiky kardiomyopatií.

Typy kardiomyopatíí

Kardiomyopatie je skupina onemocnění myokardu s výslednou dysfunkcí srdce. Etiologie zústavá často nejasná, ale jedním ze silných faktorů bývá genetická zátěž. Společnou vlastností všech kardiomyopatíí je porucha čerpací funkce.
Kardiomypatie se klasicky dělí na 4 typy:


1. Hypetrofický typ: 
  • Hypertrofická kardiomypatie (HKM)  je typ kardiomyopatie, která se projevuje zbytněním stěn levé komory (a i dalších srdečních oddílů).  Bývá porušeno plnění levé komory, které je způsobeno nedostatečnou poddajností levé komory. U hypertrofické kardiomypatie se mluví o dvou typech: obstrukční a neobstrukční formě. Obstrukční forma se vyznačuje tím, že zbytnění je takové, že dochází nejen ke zpomalenému plnění komory ale také k problému s vypuzením krve z komory. 
Zdravé srdce vlevo, srdce postižené HKM vpravo
Zdroj : http://www.flhealth.org/HCMScreening


  • Hypertrofická kardiomypatie je často nejasné etiologie, poměrně významným faktorem je mutace genů, které jsou zodpovědné za tvorbu bílkovin zajišťujících stah srdeční svaloviny. Proto je také doručováno aby  při nálezu HKM byli vyšetřeni všichni členové rodiny v nejbližší linii.
  • Hypertrofická kardiomyopatie se projevuje celou  řadou příznaků, ale může často probíhat bezpříznakově a jediným projevem může být náhlá smrt (u mladých sportovců s náhlou srdeční smrtí se na toto onemocnění často myslí - příčin může ale být samozřejmě celá řada, článek na toto téma zde). Mezi nejčastější potíže patří dušnost, bolesti podobné ICHS, synkopy, slabost, únava a ztráta výkonnosti. Průkazná diagnostika je nejjasnější echokardiografickým vyšetřením.
  • Léčba HKM probíhá podle typu a rizika náhlé smrti. Pro obstrukční typ lze provést perkutánní transluminální septální myokardiální ablaci, která uzavře jednu z koronárních tepen, která zásobuje zbytnělou oblast s cílem zpětného ztenčení oblasti bez zásobení a snížení kontrakce. U neobstrukčního typu se používají léky na tlumení stahování srdeční svaloviny s předpokladem prodloužení plnící fáze, která je u HKM  zkrácená. Pokud je pacient ohrožen náhlou smrtí je nutné často implantovat ICD ( kardioverter-defibrilátor).

2.Dilatační typ
  • Dilatační kardiomypatie (DKM) je nejčastější typ kardiomyopatie. Při  DKM dochází k roztažení  levé komory a  ostatních srdečních oddílů, důsledkem toho dochází k poruše čerpání krve.
  • Příčina dilatační kardiomypatie není většinou známa. Může se jednat o dědičné onemocnění, prodělanou myokarditidu, autoimunitní onemocnění které způsobuje poškození srdečního svalu, následky alkoholismu a další. 
  • DKM se vyskytuje častěji u mužů než u žen a méně často o mladších pacientů (ale není to pravidlo). Mezi příznaky patří dušnost, únava, ztráta výkonnosti, otoky dolních končetin. Průkaz dilatační kardiomyopatie je echokardiografickým vyšetřením, popř. CT angiografií.


   Zdravé sedce vlevo a srdce postižené DKM vpravo
   Zdroj: http://www.genedx.com/test-catalog/cardiology/dilated-cardiomyopathy/


  • Léčba kardiomyopatie je poměrně obtížná. U pacientů u kterých dochází k příznakům srdečního selhání je nutné zlepšit funkci srdce stimulací obou komor. Stejně jako u HKM   pokud nedojde formou léků ke zlepšení je nutné přistoupit k transplantaci srdce.3.Restriktivní typ
  • Restriktivní kardiomyopatie RKM se projevuje omezenou poddajností srdeční stěny v důsledku ukládání abnormálních bílkovin (amyloidu)  mezi svalové snopce stěn srdce. Dochází  tak k poruše plnění i vypuzování krve.
  • Původ RKM je různý, ale nejčastěji jde o dědičné onemocnění. Častěji se vyskytuje u mužů než u žen a u starších pacientů. V české republice se ročně objeví cca 100 nových pacientů s touto diagnózou.
  • RKM se  klinicky projevuje velmi podobně jako dilatační kardiomypatie.
  • Diagnostika RKM je formou echokardiografického vyšetření, ale hlavně biopsií endomyokardiální tkáně.
  • Cílem při léčbě restriktivní kardiomypatie je potlačení tvorby amyloidů (chemoterapie, autologní transplantace kmenových buněk) a léčba srdečního selhání a přidružených arytmií.


4. Arytmogenní dysplázie pravé komory 
  • Jedná se zvláštní typ, při kterém je svalovina především pravé komory nahrazovaná tukovou a vazivovou tkání. Projeví se především závažnými arytmiemi (často náhlým úmrtím), až později projevy srdečního selhání.


  Magnetická rezonance srdce . Šipka ukazuje na tukovou tkáň ve stěne pravé komory,
   která je jedním z  projevů arytmogenní dysplázie pravé komory
  Zdroj: http://radiographics.rsna.org/content/22/3/639/F3.expansion.html

  • Projevem arytmogenní KMP může být ztráta vědomí oři zátěží nebo náhlá smrt.
  • Zpravdila se jedná o dědičné onemocnění. 
  • Diagnostika arytmogenní KMP není úplně jednoduchá záležitost. Na rozdíl od ostatních kardiomyopatíí echokardiografie není průkaznou metodou, protože nemoc většinou lze pozorovat až při velmi pokročilém stavu. Nejběžnějším postupem při podezření je vyšetření magnetickou rezonancí na přítomnost tukové tkáně ve stěně srdce a provedení biopsie.
  • Léčba aytmogenní KMP spočívá v prevenci náhlé smrti implantací ICD a odstranění arytmií stejnou metodou jako u dilatační kardiomyopatie.


Dalším tématem byla mitrální stenóza a mitrální regurgitace. Kterou proberu podrobněji na kardioblogu v brzké době.


Neurologie

Na neurologii si můžete přečíst podrobný článek na téma hodnocení hloubky bezvědomí.

Gate2Biotech

Gate2 Bitech připravilo nekardiologický zato vysoce praktický a aktuální článek o repelentní ochraně.
3 komentáře: