sobota 6. července 2013

(POMŮCKY) Zkratky v kardiologii

Zkratky v ECHOKARDIOGRAFII naleznete ZDE.

Kardiologové rádi píší ve zkratkách. A ty mohou být dost často matoucí a nesrozumitelné. Pokusil jsem se vypsat abecedně co nejvíce kardiologických zkratek. Až Vás příště v dokumentaci od kardiologa zaskočí nějaká zkratka, stačí se podívat sem. Seznam budu postupně doplňovat o další zkratky.

Jak si to ulehčit? Stiskněte CTRL + F a zkratku najdete během několika vteřin!

Prosím, pokud znáte další zkratky, které se v kardiologii používají, napište mi je sem nebo na mail kardioblog@seznam.cz.

A

 • ABBB - Alternating Bundle Branch Block                                                 Více ZDE
 • ACLS - Advanced Cardiac Life Support                                                   Více ZDE
 • ACD - Arteria Coronaria Dextra                                                              Více ZDE
 • ACS - Acute Coronary Syndrome                                                            Více ZDE
 • ACS - Arteria Coronaria Sinistra                                                              Více ZDE
 • AED - Automatizovaný Externí Defibrilátor                                               Více ZDE
 • AF - Atrial Fibrillation                                                                             Více ZDE
 • AFL - Atrial FLutter                                                                               Více ZDE
 • AHA - American Heart Association                                                          Více ZDE
 • AKS - Akutní Koronární Syndrom                                                           Více ZDE
 • AoS - Aortální Stenóza                                                                           Více ZDE
 • AP - Angina Pectoris                                                                              Více ZDE
 • APC - Atrial Premature Contraction / Complex                                          Více ZDE
 • ARVC - Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy                      Více ZDE
 • ARVD - Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia                                Více ZDE
 • AS - Aortální Stenóza                                                                              Více ZDE           
 • ASA - AcetylSalicylic Acid                                                                      Více ZDE
 • ATLS - Advanced Trauma Life Support                                                    Více ZDE
 • AV uzel - AtrioVentrikulární uzel                                                            Více ZDE
 • AVA - Aortic Valve Area                                                                         Více ZDE
 • AVNRT - AtrioVentrikulární Nodální Re-entry Tachykardie                         Více ZDE
 • AVR - Aortic Valve Replacement         (= výměna aortální chlopně)            Více ZDE
 • AVRT - AtrioVentrikulární Reciproční/Re-entry Tachykardie                      Více ZDE
 • AWMI - Anterior Wall Myocardial Infarction                                            Více ZDE

B
 • BEA - Bezpulzová Elektrická Aktivita                                                         Více ZDE
 • BLRT - Blok Levého Raménka Tawarova                                                  Více ZDE
 • BMS - Bare-Metal Stent                                                                           Více ZDE
 • BPM - Beats Per Minute                                                                           Více ZDE
 • BPRT - Blok Pravého Raménka Tawarova                                                 Více ZDE
 • BS - Brugadův Syndrom                                                                          Více ZDE
 • BSL - Basic Life Support                                                                         Více ZDE 


C
 • CABG - Coronary Artery Bypass Graft                                                      Více ZDE                  
 • CCR - CardioCerebral Resuscitation                                                          Více ZDE 
 • CCPR - CardioPulmoCerebral Resuscitation                                               Více ZDE
 • CCU - Coronary Care Unit                                                                        Více ZDE
 • CICU - Cardiac Intensive Care Unit                                                           Více ZDE
 • CIED - Cardiovascular/Cardiac Implantable Electronic Device                 Více ZDE
 • CO - Cardiac Output                                                                                Více ZDE
 • CoA - Coarctation of the Aorta                                                                  Více ZDE
 • CVVH - Continuous VenoVenous Hemofiltration                                       Více ZDE
 • CVVHDContinuous VenoVenous HemoDialysis                                     Více ZDE
 • CVVHDF - Continuous VenoVenous HemoDiaFiltration                             Více ZDE
 • CPVT - Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia                  Více ZDE
 • CPR - CardioPulmonary Resuscitation                                                        Více ZDE
 • CRRT - Continuous Renal Replacement Therapy                                       Více ZDE
 • CRT-D - Cardiac Resynchronisation Therapy Defibrillator                          Více ZDE
 • CXR - Chest X-Ray                                                                                 Více ZDE


Č
 • ČKS - Česká Kardiologická Společnost                                                       Více ZDE


D
 • DCM - Dilated CardioMyopathy                                                               Více ZDE
 • DES - Drug-Eluting Stent                                                                           Více ZDE
 • DKMP - Dilatační KardioMyoPatie                                                           Více ZDE
 • DNR - Do Not Resuscitate!                                                                        Více ZDE
 • dPCI - direct Percutaneous Coronary Intervention                                      Více ZDE


E
 • ECC - ExtraCorporeal Circulation                                                               Více ZDE
 • ECG - ElectroCardioGram (Graphy)                                                           Více ZDE
 • ECMO - ExtraCorporeal Membrane Oxygenation                                      Více ZDE
 • EDV - End-Diastolic Volume                                                                     Více ZDE
 • EKG - ElektroKardioGram (Graf)                                                               Více ZDE
 • EP lab - ElectroPhysiology Laboratory                                                       Více ZDE
 • ESC - European Society of Cardiology                                                        Více ZDE
 • ESV - End-Systolic Volume                                                                       Více ZDE


F
 • FBI Tachycardia - Fast, Broad, Irregular Tachycardia                                Více ZDE 
 • FESC - Fellow of the European Society of Cardiology                                 Více ZDE
 • FiS - Fibrilace Síní                                                                                  Více ZDE
 • FiSi - Fibrilace Síní                                                                                  Více ZDE     


GH
 • HR - Heart Rate                                                                                      Více ZDE
 • HCM - Hypertrofic CardioMyopathy                                                         Více ZDE
 • HKMP - Hypertrofická KardioMyoPatie                                                     Více ZDE
 • HLHS - Hypoplastic Left Heart Syndrome                                                  Více ZDE
 • HT - HyperTenze                                                                                      Více ZDE                             I
 • IABP - Intra-Aortic Baloon Pump                                                             Více ZDE
 • ICD - Implantable/Insertable Cardioverter-Defibrillator                                               Více ZDE
 • ICM - Implantable Cardiac Monitor                                                          Více ZDE
 • IVUS - IntraVascular UltraSound                                                              Více ZDE
 • IWMI - Inferior Wall Myocardial Infarction                                               Více ZDE


J

 • J bod - Junkční bod                                                                                 Více ZDE                       
 • J point - Junctional point                                                                         Více ZDE
 • JT - Junkční Tachykardie                                                                         Více ZDE

K
 • KES - Komorová ExtraSystola                                                                   Více ZDE
 • KF - Komorová Fibrilace                                                                           Více ZDE       
 • KPKT - Katecholaminergní Polymorfní Komorová Tachykardie                     Více ZDE
 • KT - Komorová Tachykardie                                                                      Více ZDEL
 • LA - Left Atrium                                                                                      Více ZDE
 • LAD - Left Anterior Descending Artery                                                      Více ZDE
 • LAE - Left Atrial Enlargement                                                                    Více ZDE
 • LAH - Left Anterior Hemiblock                                                                  Více ZDE
 • LAHB - Left Anterior HemiBlock                                                               Více ZDE
 • LBBB - Left Bundle Branch Block                                                              Více ZDE  
 • LCA - Left Coronary Artery                                                                       Více ZDE
 • LGL syndrom - Lown-Ganong-Levine syndrom                                          Více ZDE
 • LIMA - Left Internal Mammary Artery                                                        Více ZDE
 • LMCA - Left Main Coronary Artery                                                            Více ZDE                    
 • LK - Levá Komora                                                                                     Více ZDE
 • LPH - Levý Přední Hemiblok                                                                      Více ZDE   
 • LPH - Left Posterior Hemiblock                                                                  Více ZDE
 • LPHB - Left Posterior HemiBlock                                                                Více ZDE
 • LV - Left Ventricle                                                                                    Více ZDE
 • LVH - Left Ventricular Hypertrophy                                                            Více ZDE
 • LVOT - Left Ventricular Outflow Tract                                                       Více ZDE
 • LS - Levá Síň                                                                                            Více ZDE 
 • LZH - Levý Zadní Hemiblok                                                                        Více ZDE


M
 • MI - Myocardial Infarction                                                                           Více ZDE
 • MIDCAB - Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass                    Více ZDE
 • MS - Mitrální Stenóza                                                                                   Více ZDE    
 • MVP - Mitral Valve Prolapse                                                                        Více ZDE
 • MVR - Mitral Valve Replacement (v USA Repair!!)                                     Více ZDE
 • MVS - Multi Vessel Disease                                                                           Více ZDEN
 • NSR - Normální Sinusový Rytmus                                                                Více ZDE
 • NSTEMI - Non-ST Elevation Myocardial Infarction                                         Více ZDE
 • NYHA class - New York Heart Association classification                                Více ZDE


O

 • OPCAB - Off-Pump Coronary Artery Bypass                                          Více ZDE


P
 • PAC - Premature Atrial Complex / Contraction                                            Více ZDE
 • PCI - Percutaneous Coronary Intervention                                                  Více ZDE
 • PDTS - Perkutánní Dilatační TracheoStomie                                              Více ZDE
 • PE - Plicní Embolie                                                                                    Více ZDE
 • PEA - Pulseless Electrical Activity                                                               Více ZDE
 • PFO - Patent Foramen Ovale                                                                      Více ZDE     
 • PK - Pravá Komora                                                                                   Více ZDE
 • PTA - Perkutánní Transluminální Angioplastika                                             Více ZDE        
 • PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty                              Více ZDE
 • PVC - Premature Ventricular Contraction / Complex                                     Více ZDE
 • PVR - Pulmonary Valve Replacement                                                            Více ZDE                                                       


Q

 • OCT - Optical Coherence Tomography                                                Více ZDE
R
 • RBBB - Right Bundle Branch Block                                                           Více ZDE
 • RC - Ramus Circumflexus                                                                        Více ZDE
 • RCA - Right Coronary Artery                                                                   Více ZDE
 • RIA - Ramus Interventricularis Anterior                                                     Více ZDE
 • RIMA - Right Internal Mammary Artery                                                   Více ZDE
 • RIVA - Ramus InterVentricularis Anterior                                                  Více ZDE
 • ROSC - Return Of Spontaneous Circulation                                                Více ZDE
 • RV - Right Ventricle                                                                                 Více ZDE
 • RVH - Right Ventricular Hypertrophy                                                         Více ZDE
 • RVOT - Right Ventricular Outflow Tract                                                    Více ZDE     S
 • SA uzel - SinoAtriální uzel                                                                         Více ZDE
 • SAM - Systolic Anterior Motion                                                                  Více ZDE
 • SKG - Selektivní KoronaroGrafie                                                                 Více ZDE
 • SNRT - Sinus Node Recovery Time                                                             Více ZDE
 • SR - Sinusový Rytmus                                                                               Více ZDE
 • STEMI - ST Elevation Myocardial Infarction                                                 Více ZDE  
 • SVES - SupraVentrikulární ExtraSystola                                                       Více ZDE
 • SVT - SupraVentrikulární Tachykardie                                                          Více ZDE


T
 • TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation                                          Více ZDE
 • TAVR - Transcatheter Aortic Valve Replacement                                         Více ZDE
 • TCI - Trikuspido-Cavální Isthmus                                                             Více ZDE
 • TdP - Torsades de Pointes                                                                          Více ZDE
 • TEE - TransEsofageální Echokardiografie                                                     Více ZDE
 • TKS - Trvalý KardioStimulátor                                                                    Více ZDE
 • TOF - Tetralogy OFallot                                                                           Více ZDE
 • TTE - TransTorakální Echokardiografie                                                         Více ZDE
 • TVP - Tricuspid Valve Prolapse                                                                   Více ZDE
 • TVR - Tricuspid Valve Replacement                                                           Více ZDE
 • TWI - T Wave Inversion                                                                            Více ZDE


U
V
 • VCI - Vena Cava Inferior                                                                         Více ZDE
 • VCS - Vena Cava Superior                                                                       Více ZDE
 • VF - Ventricular Fibrillation                                                                        Více ZDE     
 • VG - VentrikuloGrafie                                                                                Více ZDE
 • Vfib - Ventricular fibrillation                                                                       Více ZDE
 • VSM - Vena Saphena Magna                                                                    Více ZDE
 • VT - Ventricular Tachycardia                                                                      Více ZDE
 • VTach - Ventricular Tachycardia                                                                 Více ZDE 
 • VSM - Vena Saphena Magna                                                                     Více ZDE
 • V-A ECMO - Veno-Arterial ExtraCorporeal Membrane Oxygenation         Více ZDE
 • V-V ECMO - Veno-Venous ExtraCorporeal Membrane Oxygenation         Více ZDE                


W
 • WCT - Wide Complex Tachycardia                                                              Více ZDE
 • WPW syndrom - Wolff-Parkinson-White syndrom                                       Více ZDE


X
Y
Z

7 komentářů:

 1. Pěkný přehled. Pár dalších zkratek:
  AVA - aortic valve area, MVA - mitral valve area
  LVOT - left ventricle outflow tract, RVOT - right...
  SAM - systolic anterior motion (HKMP)
  TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation
  AP - angina pectoris
  BMS - bare metal stent, DES - drug eluting stent

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky moc, zkratky jsem doplnil a ocením případné další.. JŠ

   Vymazat
  2. Některé z těchto zkratek jsou v echo slovníku..ale možná bude dobré to sloučit. jh

   Vymazat
 2. Jeste mi napada implantable cardiac monitor (ICM), cardiac resynchronisation therapy defibrillator (CRT-D)

  OdpovědětVymazat