úterý 31. července 2012

(EKG Kazuistika #2) Pacient s anamnézou bolestí v podbřišku

Copak tu máme tentokrát? Řešení viz níže.

Kdo si troufne?

(AKTUALIZACE - ŘEŠENÍ)


Allan to na facebooku napsal samozřejmě správně. Dobrá práce!

Vidíme infarkt spodní stěny. Pacienti s infarktem spodní stěny často údávají bolesti v podpřišku nebo trávicí obtíže. Může tak dojít a občas i dojde k záměně za GERD nebo žaludeční vředy.

Ve II, III a aVF vidíme hluboké patologické kmity Q. Naznačená je v těchto svodech i ST elevace. Podezření potvrzují i zrcadlové (reciproké) ST deprese v aVL. Invertované T vlny často doprovázejí staré infarkty s patologickými Q kmity, ale v tomto případě mohli vzniknout i reperfuzí po uvolnění uzavřené tepny. Záleží, kdy přesně EKG natočili.

Navíc vidíme s vysokou pravděpodobností i infarkt zadní stěny.
Můžete si to představit tak, že V1-V3 sledují zadní stěnu skrze srdce, takže jsou vlastně pro zadní stěnu zrcadlové svody. Pokud je na zadní stěně elevace ST, V1-V3 ukazují depresi ST úseku. Stejně to funguje s Q kmity. V tomto případě jsou patologická Q nad zadní stěnou, ale v zrcadlových svodech se zobrazují jako vysoká R.

V1-V3 jsou vlastně zrcadlové svody pro zadní hrudní svody.
Zdroj.


V normálním stavu vzniká v zadní stěně elektrický vektor, který míří směrem od V1-V3 a snižuje tak kmit R v těchto svodech. Pokud se tento vektor sníží (v infarktovém ložisku se nešíří vzruch), tak kmit R ve V1-V3 není ničím tlumený a projeví se v celé své výšce.
Říká se tomu "prominent anterior forces" - zvýrazněné přední síly.

Hypertrofie pravé komory je také možná, ale chybí tu některé další projevy s ní spojené, jako je tzv. "strain pattern" (dá se zhruba přeložit jako "vzor z natažení"). To jsou charakteristické změny ST úseků a vln T ve svodech V1-V3 (někdy V4), kde jsou ST deprese a negativní vlny T (viz EKG níže). Objevují se zvlášť u závažných hypertrofií pravé komory. A s takovými R by šlo o hypertrofii závažnou.

"Strain pattern" u hypertrofické pravé komory se někdy objevuje i ve spodních svodech (II, III, aVF), ale v těch vidíme v tomto případě infarktové změny a tak nemůžeme hodnotit, jestli tam strain je nebo není.


Hypertrofie pravé komory s kmitem R ve svodě V1 větším než 7mm.
Dále vidíme tzv. "strain pattern" ve V1-V3 (deprese ST úseků a negativní vlny T).
Zdroj.


Nejsou tu ani další projevy, které u hypertrofie bývají. Mohli bychom vidět prodloužení QRS komlexu, P pulmonale, blok pravého raménka Tawarova, osa srdeční doprava atd.

Takže bych jako pravděpodobnější viděl infarkt zadní stěny, pro potvrzení by šlo natočit zadní svody.

Více informací najdete v článku (POKROČILÍ) STEMI zadní stěny.


Žádné komentáře:

Okomentovat