pátek 27. července 2012

(ZAČÁTEČNÍCI) Intraventricular conduction delay (Zpomalení převodu v komorách)

IVCD je prodloužení QRS komplexu nad 100 ms při supraventrikulárním rytmu (např. sinusový rytmus, fibrilace nebo flutter síní apod.).

Délka QRS intervalu nás informuje o tom, jak rychle prochází elektrický vzruch komorami. Pokud prochází vzruch normálními cestami přes Hissův svazek a Tawarova raménka, je QRS komplex štíhlý (do 100 ms). Dočtete se i 120 ms, nebo 110 ms, ale měli bychom být na pozoru už od 100 ms. U dětí jsou patologické i kratší QRS intervaly.
Normální převodní systém srdce.
Zdroj.
Jsou samozřejmě vyjímky, kdy je převodní systém srdce normální a přesto je QRS komplex široký, jako některé elektrolytové poruchy nebo WPW syndrom.

Jak měřit QRS komplex?


Komplex QRS lze měřit v jakémkoliv svodu, ale měli bychom ho měřit v tom svodu, ve kterém vypadá nejdelší. Vlastně nás zajímá jen jestli je QRS komplex širší než 100 ms. Jestli je 85 nebo 95 ms široký nás příliš nezajímá.
Měříme jej od prvního kmitu komplexu, takže od Q nebo R do bodu J.

Bod J (J-point) je přechod mezi vysokofrekvenčním QRS komplexem (= amplituda se mění rychle, kmity jdou rychle nahoru a dolů) a ST úsekem, který je buď rovný nebo v různé míře prohnutý.
J bod u izoelektrického ST úseku.
Je to rozhraní mezi prudce se pohybujícími kmity QRS komplexu a rovným ST úsekem.
Zdroj.

Zde J bod u deprese ST úseku. Opět vidíme přechod mezi strmým S kmitem a pozvolným ST úsekem.
Zdroj.

Co dál?

Naměřili jsme prodloužený QRS komplex a jde o supraventrikulární rytmus.
Nejčastější IVCD jsou:

 1. Bloky pravého a levého raménka Tawarova
 2. Hypertrofie levé komory
Nejnebezpečnější jsou: 
 1. Hyperkalémie
 2. otrava tricyklickými antidepresivy

Co všechno tedy může způsobit IVCD?

Bloky a hemibloky Tawarových ramének:

Hypertrofie nebo dilatace komor:
 • Hypertrofie levé komory
 • Hypertrofie pravé komory
 • Hypertrofie obou komor
 • Dilatační kardiomyopatie

Elektrolytové abnormality:
 • Hyperkalémie

Toxiny:
 • Toxicita způsobená blokátory sodíkových iontů (např. tricyklická antidepresiva)

Pre-excitace:
 • Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom

Arytmogenní stavy:

Nespecifické IVCD:
 • Žádné z výše uvedených nejde potvrdit, předtím než učiníte tuto diagnózu, musíte ostatní vyloučit. Zvláště 2 nejnebezpečnější: hyperkalémii a otravu blokátory sodíkových iontů!

Diferenciální diagnostika

Musíme vyloučit rytmy s prodloužením QRS komplexu, které vycházejí z komor:
 • Komorová tachykardie
 • Akcelerovaný idioventrikulární rytmus
 • Náhradní idioventrikulární rytmus
 • Pacemaker stimulující v komoře
Všechny tyto případy si probereme v dalších článcích podrobněji.

Žádné komentáře:

Okomentovat